Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 22
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
40934349: Anton Lipničan
35053381: Ferdinand Dutka
43432786: Gabriela Andreidesová
43125701: Gabriela Lesáková
40929230: Irena Littvová
33029318: Ivan Fábry
37043242: Ivan Kivoň
30527767: Jozef Laco
37577069: Juraj Baran - SPEEDNET
40932311: Ľubomír Dutka
43583709: Mária Melicherová
41421817: Mária Mešková
40934390: Mário Droppa
43954367: Martin Floch
41845102: Matej Šindléry
43306845: Milan Hvasta
40932320: Miroslav Dutka
43241000: Peter Marschal
41418077: Štefan Švoš ŠŠŠ
44003854: Tomáš Durdiak